COPYRIGHT 2010  M.D.TAPE 2009 CO.,LTD
สนใจ จัดทำ ซี ดี พร้อมบทสวดมนต์ ติดต่อ 02-688-5838-9 หรือ 086-563-5991 (คุณหยก)
พิเศษ สำหรับแจกเป็นธรรมทาน สกรีนชื่อลงบนปก ฟรี
บทสวดมนตอิติปิโส 108
ลำดับบทสวดอิติปิโส 108

1.อานิสงส์ของการสวดมนต์ อิติปิโส 108
2.บทบูชาพระรัตนตรัย
3.บทนมัสการพระพุทธเจ้า
4.บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
5.บทพุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง)
6.บทชัยปริตร(มหากาฯ)
7.บทอิติปิโส 108
8.บทสัพพะมงคลคาถา
9.บทแผ่เมตตา และส่วนกุศล
10.คำอธิฐานหลังจากสวดมนต์
11.คำอนุโมทนา