COPYRIGHT 2010  M.D.TAPE 2009 CO.,LTD
สนใจ จัดทำ ซี ดี /หนังสือพร้อมบทสวดมนต์ ติดต่อ 02-688-5838-9  หรือ  086-563-5991
พิเศษ สำหรับแจกเป็นธรรมทาน สกรีนชื่อลงบนปก ฟรี
หนังสือสวดมนต์ ชุด พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ 1

สั่งสมบุญ ชุดที่ 5

ลำดับบทสวดมนต์

บทนำสวดมนต์
บทกราบพระรัตนตรัย
คำขอขมาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำสมาทานศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา
(พาหุง ฯ)
บทชัยปริตร(มหากาฯ)
บทสัพพมงคงคลคาถา
บทบารมี 30 ทัศ
คาถาบูชาพระแก้วมรกต
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ทั่วจักรวาล
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถาข่ายเพ็ชรพระพุทธเจ้า
คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
คาถาพระเจ้าเปิดโลก
คาถาเบิกเนตร
คาถาอาราธนาวัตถุมงคล
คาถาพญาไก่เถื่อน(สมเด็จพระ-
สังฆราช สุข)
คาถาหัวใจมุตโต หลวงปู่มั่น
คาถาเรียนเก่ง ของหลวงปู่มั่น
คาถาภาวนาก่อนเข้าห้องสอบ

คาถาหลวงปู่ทวด
คาถาหลวงพ่ออุตตมะ คาถาหลวงพ่อแช่ม
คาถาหลวงปู่ขาว อนาลโย
คาถาหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
คาถาบูชาพระอิศวร
(หรือพระศิวะ)
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชาพระนารายณ์
คาถาสวดบูชาพระพิฆเนศ
คาถาบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ
คาถาบูชาเสด็จปู่ชัยมงคล
คาถาบูชาเทพเจ้าแห่งดิน น้ำ ลม ไฟ
คาถาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา
คาถาสืบชะตาต่ออายุ
คาถาภาวนาก่อนขับรถ 
คาถาเดินทางไกล 
คาถาป้องกันโจรขโมย
คาถาปัดอุปสรรค
คาถาผูกใจให้คนรักใคร่ยินดี
คาถาทำน้ำมนต์ค้าขายดี
คาถาบูชาทรัพย์
คาถามหาพิทักษ์
คำจบเงินทำบุญ
คำถวายเงินทำบุญ
คำจบขันข้าวใส่บาตร
คำอธิษฐานถวายของใส่บาตร
บทแผ่ส่วนกุศล (เป็นคำกลอน)
คำอนุโมทนาบุญ